Kiesde ve smartswitch de indirilen rom frimware dosyasının yeri ve kopyalanması için kullanılacak komut dosyası; metin dosyasına yapıştırın ve bat uzantılı olarak kaydedin çalıştıtın.

@ECHO OFF
SET LookTmpFile="%TEMP%\tmp*.tmp"
SET LookForFile="%TEMP%\tmp*.tmp.zip"
:CheckTmpFile
ECHO Gecici Dosya Bekleniyor
IF EXIST %LookTmpFile% GOTO CheckForFile
TIMEOUT /T 1 >nul
GOTO CheckTmpFile
:CheckForFile
ECHO Gecici Dosya Bulundu Desifrelenen Firmware Bekleniyor
IF EXIST %LookForFile% GOTO FoundIt
TIMEOUT /T 1 >nul
GOTO CheckForFile
:FoundIt
ECHO Kopyalaniyor: 
for /l %%x in (1, 1, 100) do (
   TIMEOUT /T 5 >nul
   copy %TEMP%\tmp*.tmp.zip D:\
)
PAUSE