Diziler aynı tip değişkenleri bir dizi halinde göstererek kullanılma şeklidir. Programlama yaparken özellikle döngülerde işe yarar. İlk olarak sıradan değişkenlere göre dizi değişkenin atanmasını ve değer verilmesinin farklı yollarını görelim. gerekli açıklamalar aşşağıdaki kodda mevcut. dizileri döngülerle kullanınca daha fazla özellikli olduğunu göreceğiz ilerleyen derslerde. 

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

	int x;
	string y;
	string ili [80];		//80 elemanlı dizi değişkeni tanımlandı.
	string yazilar [80]; 	//10 elemanlı dizi değişkeni tanımlandı.
	int numaralar [80] = {90,322,416,272,472,382,458,312};
	//80 elemanlı dizi atanıp tek satırda 8 elemanına değer verildi.

	//kod ile değer atanması
	yazilar [0] = "Diziler 0. elemandan başlar.";
	yazilar [52] = "Karadeniz bolgesi, canik daglari, doga.";
	ili [52] = "Ordu";		// 52. elemana "Ordu" değeri atandı.
	numaralar [52] = 452;	// 52. elemana "452" değeri atandı.

	//klavyeden değer atanması
	cout << "isim eklenecek plaka" << endl;	//standart çıktı.
	cin >> x;	//klavyeden alınıyor
	cout << "il ismi" << endl;			//standart çıktı.
	cin >>y;	//klavyeden alınıyor.
	ili[x]=y;
	cout << "il aciklamasi" << endl;	//standart çıktı.
	cin >>y;	//klavyeden alınıyor.
	yazilar[x]=y;
	// her iki dizinide klavyeden alınan  x inci elemanı
	// klavyeden okunan y değeri ile değiştiriliyor.
	cout << "Plaka giriniz." << endl;	//standart çıktı.
	cin >> x; 							//x değişkeni bekleniyor.
	//girilen x değişkeni değerine göre dizi değişkenlerini basar.
	cout << numaralar[x] << endl;
	cout << ili[x] << endl;
	cout << yazilar[x] << endl;
	cout << yazilar[0] << endl;	// dizinin 0. elemanını yazar.
}

 

C+++ bir programlama dili olduğuna göre mutlaka mantıksal operatörler kullanılarak programlama yapmamız gereklidir. Mantıksal operatörler kullanarak C++ derleyicisi programımızı derlediğinde kodumuz bilgisayarın anlayacağı dile dönecek ve bu operatörlerin kullanılış yerine göre bilgisayar işlemciside bulunan aritmetik birimlere bu komutlar aktarılacak ve bellekte ilgili işlemin yapılması sağlanacaktır. Şimdi bu oparatörlerin nasıl kullanıldığını inceleyelim ve kendimize switc case komutu kullanarak basit bir hesap makinası yapalım. Switch case yapısı kullanıcı tarafından belirlenen bir komut listesinden komut seçilip çalıştırılmasını sağlar. Aşşağıdaki örneğimizi inceleyelim.

#include <iostream>
//standart giriş çıkış kütüphanesi
#include <stdlib.h>
//stdlib komutu programın kapanmasını engelleyen pause komutunu çalıştıran sınıfları içerir
#include <math.h>
//karakök faktöriyel pi sayısı rastgele sayı gibi bazı matematik kütüphanesi
using namespace std;
int main(int argc, char **argv)

{
int n;//kullanıcıdan alınmak üzere tanımlanan n tamsayı değişkeni.
float a,b;//hesaplanmak için tanımlanan a ve b reel sayısı.
	cout<<"bir sayi giriniz"<<endl;//ekran çıktısıve bir satır atla
	cin>>a;//a sayısı cin komutu ile bekleniyor
	cout<<"bir sayi daha giriniz"<<endl;//ekran çıktısıve bir satır atla
	cin>>b;//b sayısı cin komutu ile bekleniyor
	cout<<"Bir islem seciniz:"<<endl<<endl;
	cout<<"1- TOPLAMA"<<endl;
	cout<<"2- CIKARMA"<<endl;
	cout<<"3- CARPMA"<<endl;
	cout<<"4- BOLME"<<endl<<endl;
	//coutlar hep ekran çıktısıdır. endl bir satır atlar.
	cin>>n;	//kullanıcıdan n değişkeni bekleniyor.
switch(n)	//switch komutu parametresi n değişkeni olduğu için 
			//klavyeden girilmiş olan seçim çalıştırılacak.
	{
		case 1:		cout<<"Sonuc="<< a+b <<endl;break;
		case 2:		cout<<"Sonuc="<< a-b <<endl;break;
		case 3:		cout<<"Sonuc="<< a*b <<endl;break;
		case 4:		cout<<"Sonuc="<< a/b <<endl;break;
		default:	cout << "HATALI SECIM"<< endl;
		//default beklenmeyen seceneklerde öntenımlı olarak çalıştırılır. 
	}
system("PAUSE"); //artık programın kapanmasını bu kodla bekletebiliriz.
}

Örneğimizde çok basit bir hesap makinası kaynak kodu var. kodun açıklamasız hali aşşağıdaki gibidir.

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
using namespace std;
int main(int argc, char **argv)

{
int n;
float a,b;
	cout<<"bir sayi giriniz"<<endl;
	cin>>a;
	cout<<"bir sayi daha giriniz"<<endl;
	cin>>b;
	cout<<"Bir islem seciniz:"<<endl<<endl;
	cout<<"1- TOPLAMA"<<endl;
	cout<<"2- CIKARMA"<<endl;
	cout<<"3- CARPMA"<<endl;
	cout<<"4- BOLME"<<endl<<endl;
	cin>>n;
switch(n)
	{
		case 1:		cout<<"Sonuc="<< a+b <<endl;break;
		case 2:		cout<<"Sonuc="<< a-b <<endl;break;
		case 3:		cout<<"Sonuc="<< a*b <<endl;break;
		case 4:		cout<<"Sonuc="<< a/b <<endl;break;
		default:	cout << "HATALI SECIM"<< endl;
	}
system("PAUSE");
}