Temel olarak bazı şeyleri öğrendikten sonra uygulamaya geçelim. Ekrana şimdiye kadar tek satırlık komut yazabildik şimdi bu komutları kullanarak nasıl projeler geliştireceğimizi görelim. Yeni şeyleri projemizle birlikte öğreneceğiz, bu sebeple bilgisayarınıza bir geliştirici ortamı kurmanız gerekmektedir. Bunların kurulum ve yapılandırması zor olduğu için ihtiyacınıza göre bir  C++ IDE kurup Kullanacaksınız. Turbo C++, Code Lite, Dev uygulamalarından birini yüklerseniz bunların içinde derleyiciler standart kütüphaneler gelecektir.

Değişkenleri öğrenmiştik geçen yazılarda, bir değişken kullanmak istediğimizde önce onun türünü yazıp sonra türüne bir isim vererek değişkeni oluşturup sonra buna türüne göre bir değer veriyorduk.

int tamsayimiz;
tamsayimiz=1;

bunu bir basamak daha ileri götürelim ve türün ismini değiştirelim;

typedef int tamsayi;
//veri türünün ismi değişti
tamsayi tamsayimiz;
//tamsayimiz adında tamsayı türünde bir değişkene bellekte yer ayrıldı.
tamsayimiz=1;
//tamsayimiz değişkeninin bellekteki değeri 1 olarak değiştirildi.

Kaynak kodunu tamamen türkçeleştirerek kullanmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Ben typedef komutunu sadece çok gerekli yerlerde kullanacağım. Kodlamada sürekli kullanmak isteyenler ilgili namespace alanında en başta türleri bu şekilde adını değiştirerek kendine fayda sağlayabilir. Şimdi konsolda bizden bir sayı alıp bu sayı için işlem yapılmasını sağlayan bir kod yazalım. Ve aynı zamanda değişken kullanımıyla ilgili son örnek olsun.

Değişken kullanımına devam edelim. Değişkenlere değer atamanın farklı yönlerini tek tek inceleyelim. artık stdio.h yerine iostream kullanalım, çünkü printf işlevi bazı veri tipleri için yetersiz kalıyor. c++ dilinin standart çıktı komutu cout kullanarak çıktımızı alacağız bu veri tiplerini otomatik olarak string veri türüne çevirecek.
Eğer bu şekilde merhaba yazmasını istiyor isek alttaki yeni kodumuzu kullanacağız.

int main()
{
cout << "Merhaba_Dunya!";
cout << "Merhaba" << "_Dunya!" << endl;
cout << "Merhaba" ;
cout << "_Dunya!" << endl;
}

Çıktı alttaki gibi olacaktır;

Merhaba_Dunya!Merhaba_Dunya!
Merhaba_Dunya!

endl sabit değişkeni satır atlamaya yarar << kodu çıktı eklemeye yarar merhaba_dunya çıktısının doğru yazılışı 1. komuttaki gibidir, ancak bazı yerlerde 2. komuttaki gibi yazılması gerekebilir.
Şimdi bir değişken tanımlayıp bu değişkene tek satırda değerini verelim.

int main()
{
string isim= "Muhammed" ;
cout << "Merhaba: " << isim << endl;
}