Programlama yaparken çoğu şey matematiksel ifadelerle birbirine eşitlenip değer ataması yapılır. Hızlıca programlamaya geçmek için en sade biçimde anlatacağım. İşin püf noktası bir değişkeni tanımlarken örneğin bu bir x değişkeni olsun. Bellekte (RAM) da bir yer kaplayacaktır. bu sebeple bizim yüksek ölçekli yazılımlar yazarken, bu veri tiplerini sınıflandırmamız gerekecektir.  C++ dilinde birçok veri tipi var bunu önce bir kod yazıp ne demek istediğimizi anlatalım. Kodumuzu bir üniversitenin öğrenci bilgilerini işleyen bir kod parçası olarak düşünelim.
//standart girdi çıktı
#include <stdio.h>
//string nesnesinin olduğu sınıf dahil ediliyor
#include <string>
//herzamanki ana işlev
int main(int argc, char **argv)
{
	//string nesnesi için
	using namespace std;
	//temel veri tipleri için bellkekte değişkenler atandı ve bellekte yer ayrıldı
	char derece ; 		
	//bu veri tipi ASCII tablosundaki karakterleri kapsar başka değer almaz.
	bool cins ;			
	//bu veri tipi sadece 0 ve 1 değeri alabilir. mantıksal ifade olarak kullanılabilir
	int sira ;			//tam sayı tipidir
	short y ;			//tam sayı tipidir
	long tcno ;			//tam sayı tipidir
	float puan ;		//reel sayı tipidir
	double z ;			//reel sayı tipidir
	long double m ;  	//reel sayı tipidir
	//nesne den veri tipi 
	string adi, soyadi; // veritipi adı aynı olanlar virgülle tek satırda tanımlanabilir.

	//bu kodlarda sadece bellekte yer ayrılması işlemi yapıldı.
	//şimdi bellete ayrılan yere değer girelim.
	derece = 'a' ; 	//derece için bellekte ayrılan yere a harfi yerleştirilir
	cins = '0' ; 	//cinsiyet sadece 1 yada 0 yazılabilir.
	sira = 001 ;	//sira değişkeni tamsayı değeri alabilir.
	puan = 5,0 ;	//reel sayı tipi olduğundan rasyonel sayı değeri alabilir.
	tcno = 12345678910; // daha uzun tam sayı değeri gerektiğinden long kullanmıştık. 
	return 0;
}

 

Merhaba elimden geldiğince programlamaya yeni başlayanlar için c++ program nasıl yazılır bu derslerde öğreneceğiz. İlk olarak söz dizim nasıl olur ve programlama nedir gibi basit ama bilmeniz gereken bazı şeyleri hızlıca geçerek anlatalım.

Betik(Script): Yazdığımız her kod dizisine betik yada script veya kod olarak değerlendirebiliriz.
Derleyici(Complier): Yazılan kodları derleyiciler sayesinde makine diline dönüştürüp çalıştırabiliriz.
Makine Dili(Binary): Yazılan kodlar derleyici sayesinde makine diline dönüştürülür. program kullanılabilir hale gelir. makine dili çok alt seviye bir dildir. Doğrudan kodlanması zordur bu sebeple java c++ gibi diğer üst seviye dilleri kullanırız.
Nesne Yönelimi: Nesne yönelimli dillerde sınıflar oluşturularak sonradan program içerisinde bu sınıflara erişiriz böylece karmaşık ve aynı kodları tekrar yazmadan daha kolay yazılım üretebilmemizi sağlar dersler ilerledikçe nesne yöneliminin ne anlama geldiğini daha iyi kavrayacaksınız.

Bir örnek ile C++ programlama dilinin yapısına hızlıca bakalım ve söz dizimini öğrenmeye çalışalım.

int main()
{

}

C++ da kod yapısı bununla başlar bu bizim ana işlevimizdir. ana işlev kullanılmadan hiçbir kod satırı çalışmaz. int bir veri tipidir bunu birazdan yazacağım farklı bir deste anlatacağım. bilmeniz gereken işlev için int veri tipinde bir main işlevi için yer açmasdır. parantez içine argumanlar eklenebilir bura da komut satırı parametreleri kullanabilirsiniz. ama önceden bu argumanlar için belekte yer ayırmanız gerekir. parametre almayan bir main işlevi görüyorsunuz sadece. biraz daha geliştirelim kodumuzu;

//TEK SATIRLIK AÇIKLAMA
int main()//MAIN İŞLEVİ
{

}

Burada kodumuzda açıklamalar ekleyebiliriz bu açıklamalar makina diline çevirirken yok sayılacak ve binary koduna dönüştürüldüğünde uygulamada yer almayacak sadece kendiniz ve aynı projede çalıştığınız yazılımcı arkadaşlarınız için kısa açıklamalar eklemeniz için C++ sözdiziminde kullanılan açıklama satırları bu şekilde eklenebilir.