Değişken kullanımına devam edelim. Değişkenlere değer atamanın farklı yönlerini tek tek inceleyelim. artık stdio.h yerine iostream kullanalım, çünkü printf işlevi bazı veri tipleri için yetersiz kalıyor. cout kullanarak çıktımızı alacağız bu veri tiplerini otomatik olarak string veri türüne çevirecek.
Eğer bu şekilde merhaba yazmasını istiyor isek alttaki yeni kodumuzu kullanacağız.

int main()
{
cout << "Merhaba_Dunya!";
cout << "Merhaba" << "_Dunya!" << endl;
cout << "Merhaba" ;
cout << "_Dunya!" << endl;
}

Çıktı alttaki gibi olacaktır;

Merhaba_Dunya!Merhaba_Dunya!
Merhaba_Dunya!

endl sabit değişkeni satır atlamaya yarar << kodu çıktı eklemeye yarar merhaba_dunya çıktısının doğru yazılışı 1. komuttaki gibidir, ancak bazı yerlerde 2. komuttaki gibi yazılması gerekebilir.
Şimdi bir değişken tanımlayıp bu değişkene tek satırda değerini verelim.

int main()
{
string isim= "Muhammed" ;
cout << "Merhaba: " << isim << endl;
}

Bir sonraki derste temel veri tiplerinin adını nasıl değiştireceğimizi göstereceğim ve kendimize özgü veri tipi ve data yapısı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Alıştırma için alttaki kaynak kodu kullanabilirsiniz.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
/*	string isim;
	isim= "Muhammed" ;
	bubun gibi uzun yazmak tek satırda da değişken atayıp değer verebiliriz.*/

	string isim= "Muhammed" ;
	cout << "Merhaba: " << isim << endl;
	cout << "Isminiz bellekte " << sizeof(char) << " byte yer kapliyor" << endl;
	cout << "Veri Tiplerinin Bellekteki Kapladigi Alan :" << endl;
	cout << "char		: " << sizeof(char) << " byte" << endl;
	cout << "int		: " << sizeof(int) << " byte" << endl;
	cout << "int		: " << sizeof(short int) << " byte" << endl;
	cout << "int		: " << sizeof(long int) << " byte" << endl;
	cout << "float		: " << sizeof(float) << " byte" << endl;
	cout << "double		: " << sizeof(double) << " byte" << endl;
	//iostreamda cin sinifinda get işlevi kullanıcıdan bir sayı girmesini bekletir		
	cin.get();
	return 0;
}

 Kodun çıktısı;

Merhaba: Muhammed
Isminiz bellekte 1 byte yer kapliyor
Veri Tiplerinin Bellekteki Kapladigi Alan :
char		: 1 byte
int			: 4 byte
int			: 2 byte
int			: 8 byte
float		: 4 byte
double		: 8 byte