Değişken kullanımına devam edelim. Değişkenlere değer atamanın farklı yönlerini tek tek inceleyelim. artık stdio.h yerine iostream kullanalım, çünkü printf işlevi bazı veri tipleri için yetersiz kalıyor. c++ dilinin standart çıktı komutu cout kullanarak çıktımızı alacağız bu veri tiplerini otomatik olarak string veri türüne çevirecek.
Eğer bu şekilde merhaba yazmasını istiyor isek alttaki yeni kodumuzu kullanacağız.

int main()
{
cout << "Merhaba_Dunya!";
cout << "Merhaba" << "_Dunya!" << endl;
cout << "Merhaba" ;
cout << "_Dunya!" << endl;
}

Çıktı alttaki gibi olacaktır;

Merhaba_Dunya!Merhaba_Dunya!
Merhaba_Dunya!

endl sabit değişkeni satır atlamaya yarar << kodu çıktı eklemeye yarar merhaba_dunya çıktısının doğru yazılışı 1. komuttaki gibidir, ancak bazı yerlerde 2. komuttaki gibi yazılması gerekebilir.
Şimdi bir değişken tanımlayıp bu değişkene tek satırda değerini verelim.

int main()
{
string isim= "Muhammed" ;
cout << "Merhaba: " << isim << endl;
}

Bir sonraki derste temel veri tiplerinin adını nasıl değiştireceğimizi göstereceğim ve kendimize özgü veri tipi ve data yapısı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Alıştırma için alttaki kaynak kodu kullanabilirsiniz.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
/*	string isim;
	isim= "Muhammed" ;
	bubun gibi uzun yazmak tek satırda da değişken atayıp değer verebiliriz.*/

	string isim= "Muhammed" ;
	cout << "Merhaba: " << isim << endl;
	cout << "Isminiz bellekte " << sizeof(char) << " byte yer kapliyor" << endl;
	cout << "Veri Tiplerinin Bellekteki Kapladigi Alan :" << endl;
	cout << "char		: " << sizeof(char) << " byte" << endl;
	cout << "int		: " << sizeof(int) << " byte" << endl;
	cout << "int		: " << sizeof(short int) << " byte" << endl;
	cout << "int		: " << sizeof(long int) << " byte" << endl;
	cout << "float		: " << sizeof(float) << " byte" << endl;
	cout << "double		: " << sizeof(double) << " byte" << endl;
	//iostreamda cin sinifinda get işlevi kullanıcıdan bir sayı girmesini bekletir		
	cin.get();
	return 0;
}

 Kodun çıktısı;

Merhaba: Muhammed
Isminiz bellekte 1 byte yer kapliyor
Veri Tiplerinin Bellekteki Kapladigi Alan :
char		: 1 byte
int			: 4 byte
int			: 2 byte
int			: 8 byte
float		: 4 byte
double		: 8 byte