Yazdır
Kategori: C++ Dersleri
Gösterim: 6093

Temel olarak bazı şeyleri öğrendikten sonra uygulamaya geçelim. Ekrana şimdiye kadar tek satırlık komut yazabildik şimdi bu komutları kullanarak nasıl projeler geliştireceğimizi görelim. Yeni şeyleri projemizle birlikte öğreneceğiz, bu sebeple bilgisayarınıza bir geliştirici ortamı kurmanız gerekmektedir. Bunların kurulum ve yapılandırması zor olduğu için ihtiyacınıza göre bir  C++ IDE kurup Kullanacaksınız. Turbo C++, Code Lite, Dev uygulamalarından birini yüklerseniz bunların içinde derleyiciler standart kütüphaneler gelecektir.

Değişkenleri öğrenmiştik geçen yazılarda, bir değişken kullanmak istediğimizde önce onun türünü yazıp sonra türüne bir isim vererek değişkeni oluşturup sonra buna türüne göre bir değer veriyorduk.

int tamsayimiz;
tamsayimiz=1;

bunu bir basamak daha ileri götürelim ve türün ismini değiştirelim;

typedef int tamsayi;
//veri türünün ismi değişti
tamsayi tamsayimiz;
//tamsayimiz adında tamsayı türünde bir değişkene bellekte yer ayrıldı.
tamsayimiz=1;
//tamsayimiz değişkeninin bellekteki değeri 1 olarak değiştirildi.

Kaynak kodunu tamamen türkçeleştirerek kullanmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Ben typedef komutunu sadece çok gerekli yerlerde kullanacağım. Kodlamada sürekli kullanmak isteyenler ilgili namespace alanında en başta türleri bu şekilde adını değiştirerek kendine fayda sağlayabilir. Şimdi konsolda bizden bir sayı alıp bu sayı için işlem yapılmasını sağlayan bir kod yazalım. Ve aynı zamanda değişken kullanımıyla ilgili son örnek olsun.

 

#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char **argv)
{
	typedef int tamsayi;
	//artık int yazılması gereken yerlere tamsayi yazabiliriz.
	tamsayi x=2;//x e bellekte tamsayı boyutunda yer ayrıldı ve ilk değeri 2 aldı.
	// ave b tamsayısı için bellekte yer ayrılıyor.
	tamsayi a, b;	// a:?,  b:? x:2
	a = 10;			// a:10, b:? x:2
	b = 4;			// a:10, b:4 x:2
	a = b;			// a:4,  b:4 x:2
	b = 7;			// a:4,  b:7 x:2
	//açıklamalarda satır çalıştırılırken bellek durumu görülüyor.
	cout <<"x sayisi giriniz." << endl; 
	cin >> x;	//x değeri bu satırda kullanıcıdan bekleniyor.
	x=x*x;		//x değeri girildiğinde yapılan sonraki işlem.
	cout << "a:";
	cout << a;
	cout << " b:";
	cout << b << endl;
	cout <<"x in karesi : " << x << endl; 
	//hesaplanan x in yeni değeri kullanıcıya bildiriliyor.
	cin >> x; 
	// programın ekranda kalması için kullanıcıdan yeni bir x değeri bekleniyor.
	return 0;
}

Kodun Çıktısı;

x sayisi giriniz.
a:4 b:7
x in karesi : 4