Programlama yaparken çoğu şey matematiksel ifadelerle birbirine eşitlenip değer ataması yapılır. Hızlıca programlamaya geçmek için en sade biçimde anlatacağım. İşin püf noktası bir değişkeni tanımlarken örneğin bu bir x değişkeni olsun. Bellekte (RAM) da bir yer kaplayacaktır. bu sebeple bizim yüksek ölçekli yazılımlar yazarken, bu veri tiplerini sınıflandırmamız gerekecektir.  C++ dilinde birçok veri tipi var bunu önce bir kod yazıp ne demek istediğimizi anlatalım. Kodumuzu bir üniversitenin öğrenci bilgilerini işleyen bir kod parçası olarak düşünelim.
//standart girdi çıktı
#include <stdio.h>
//string nesnesinin olduğu sınıf dahil ediliyor
#include <string>
//herzamanki ana işlev
int main(int argc, char **argv)
{
	//string nesnesi için
	using namespace std;
	//temel veri tipleri için bellkekte değişkenler atandı ve bellekte yer ayrıldı
	char derece ; 		
	//bu veri tipi ASCII tablosundaki karakterleri kapsar başka değer almaz.
	bool cins ;			
	//bu veri tipi sadece 0 ve 1 değeri alabilir. mantıksal ifade olarak kullanılabilir
	int sira ;			//tam sayı tipidir
	short y ;			//tam sayı tipidir
	long tcno ;			//tam sayı tipidir
	float puan ;		//reel sayı tipidir
	double z ;			//reel sayı tipidir
	long double m ;  	//reel sayı tipidir
	//nesne den veri tipi 
	string adi, soyadi; // veritipi adı aynı olanlar virgülle tek satırda tanımlanabilir.

	//bu kodlarda sadece bellekte yer ayrılması işlemi yapıldı.
	//şimdi bellete ayrılan yere değer girelim.
	derece = 'a' ; 	//derece için bellekte ayrılan yere a harfi yerleştirilir
	cins = '0' ; 	//cinsiyet sadece 1 yada 0 yazılabilir.
	sira = 001 ;	//sira değişkeni tamsayı değeri alabilir.
	puan = 5,0 ;	//reel sayı tipi olduğundan rasyonel sayı değeri alabilir.
	tcno = 12345678910; // daha uzun tam sayı değeri gerektiğinden long kullanmıştık. 
	return 0;
}

 

Önemli olan nokta şu ki işin kodlama kısmında veri tilerini ne kadar iyi kullanırsanız programınız o kadar verimli olur. Her veri tipinin bellekte ne kadar yer kapladığı derleyici ve işlemci mimarisine göre farklılık gösterebilir. veri tiplerini internetten araştırarak yazmanız gereklidir. Örnek olarak alttaki listeyi inceleyebilirsiniz. Alltaki tabloda uzun adları yazıyor örneğimizdeki gibi kısa adları kullanabilirsiniz.


Veri TipiTipik GenişlikTipik Aralık
char 1byte -127 to 127 or 0 to 255
unsigned char 1byte 0 to 255
signed char 1byte -127 to 127
int 4bytes -2147483648 to 2147483647
unsigned int 4bytes 0 to 4294967295
signed int 4bytes -2147483648 to 2147483647
short int 2bytes -32768 to 32767
unsigned short int Range 0 to 65,535
signed short int Range -32768 to 32767
long int 4bytes -2,147,483,647 to 2,147,483,647
signed long int 4bytes same as long int
unsigned long int 4bytes 0 to 4,294,967,295
float 4bytes +/- 3.4e +/- 38 (~7 digits)
double 8bytes +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
long double 8bytes +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
wchar_t 2 or 4 bytes 1 wide character

#include <stdio.h>
#include <string>
int main(int argc, char **argv)
{
	using namespace std;
	//değişken tanımlama.
	char derece ;
	bool cins ;
	int sira ;
	short y ;
	long tcno ;
	float puan ;
	double z ;
	long double m ;
	string adi, soyadi;
	//değişkene değer atama.
	derece = 'a' ;
	cins = '0' ;
	sira = 001 ;
	puan = 5,0 ;
	tcno = 12345678910;
	adi ='ahmet';	
	return 0;
}