Java'da veri türleri ve değişkenler nasıl kullanılır görelim, her programlama dilinde olduğu gibi bu dilde de değişken tanımlayıp değişkenlere değer atanır. Java dersi için bu konu üzerinde fazla durulmasına gerek yok C++ dersinde anlattığım teknik bilgileri okuyup bu derste sadece kullanım şeklini göstereceğim zaten temelde aynı. Java nın kendi kütüphanesinde scanner sınıfını kullanarak kullanıcıdan komut satırından bir takım girdiler alıp yazdırmaya çalışalım ve bu örnekte C++ dersindeki konuları pekiştirelim.

C++ Programlama Ders 02 - Veri Tipleri ve Değişkenler
C++ Programlama Ders 03 - Veri Tipleri ve Değişkenler 2
C++ Programlama Ders 04 - Veri Tipleri ve Değişkenler 3

Bu konulara göz atmayı unutmayın.

Öncelikle bilgisayarınıza Java için JDK&NetBeans sürümünü indirmeniz gerekmektedir. Java JRE kullanıcılar için standart sanal makina ortamıdır. JDK ise geliştiriciler için kaynak kod kütüphanesi ve derleyicisidir. NetBeans ise geliştiricilerin kod yazmak için kullandığı IDE (Tümleşik Geliştirme Ortamı) dır. Aşşağıdaki likten. JDK'nın Netbeans lı sürümünü indirerek java kod yazmaya başlayabilirsiniz.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


Programımızı indirip yeni bir java uygulaması projesi açalım. File menüsünden New Project öğesine tıklayarak yeni bir Java Application yani java uygulaması diyerek proje dosyamızı oluşturalım. 

package javamerhaba;
public class JAVAMERHABA {
  //main işlevi (String[] args) bu parantez içini yokmuş gibi davranın
  //işlevler konusuna gelince main işlevindeki bu parameteyi açıklayacağım.
  public static void main(String[] args) {
  //Temel veri tiplerini (char, int, long, boolean gibi) gösterelim 
  //Değişken tanımlama bellekte yer ayırma işlemi;
    int a;   // tek bir a değişkenine tamsayı türünde yer ayrıldı.
    double b, c; // b ve c değişkenine reel sayı tipinde bellekte yer ayrıldı.
    boolean baslat = true;
    // baslat değişkenine bellekte yer ayrılıp ilk değeri aynı satırda verildi.
    boolean karar = true, bitir = false;
    // karar ve bitir değişkenine bellekte yer ayrıldı, değeri verildi.
    //Değer verilmeyen değişkenlere ama yer ayrılan belleğe değer girelim.
    b = 5;
    b = c = 10.1;
    a = 15;
    //Şimdi nesne olan String veri tipini inceleyelim.
    //string char veri tipinden türetilmiş bir nesne veritipidir. 
    //kullanım şekli temel veri tipleriyle aynıdır.
    String mesaj;// mesaj için bellekte yer ayrıldı.
    String isim, soyisim;// iki değişken için bellekte yer ayrıldı
    // String mesaj,isim,soyisim; // bu da aynı anlama gelir.
    mesaj = "Hoş geldiniz";  //belleğe girildi
    isim = "Örsan";      //belleğe girildi
    soyisim = "AKCİYER";   //belleğe girildi
    //çıktı alalım
    System.out.println("Merhaba!");
    //tek satırlık normal çıktı.
    System.out.println(mesaj);
    //mesaj değişkenimizi yazan çıktı
    System.out.println(isim + soyisim);
    //iki değişkeni birleştirip yazan çıktı
    System.out.println(isim + "boşluk" + soyisim);//göstermek için boşluk yazdım
    System.out.println(isim + " " + soyisim);
    //değişken string değişken birleştirilmiş çıktı.
    //değişkeni olmayan düz yazılılar yani doğrudan string çıktılar
    // tırnak içinde yazılır. ve bunlar hep + (toplama) operatörü
    //ile birleştirilir.
    System.out.println(a + b);
    //toplama operatoru aynı zamanda sayı tiplerini toplar.
    System.out.println(a + "+" + b);
    //yazı olarak çıktı bu şekilde verilir.
    System.out.print("a+b");// print satır atlamaz çıktıdan sonra
    System.out.println("=" + a + b);
    System.out.println("a+b=" + (a + b));
  }
}

 Çıktımız;

Merhaba!
Hoş geldiniz
ÖrsanAKCİYER
ÖrsanboşlukAKCİYER
Örsan AKCİYER
25.1
15+10.1
a+b=1510.1
a+b=25.1

Verdiğim örneği Netbeans üzerinde denemeler yaparak birşeyler üretmeye çabalayın.