Java gerçekten çok basit bir dil olduğu için üzerinden fazla geçmeden C++ dan farklı yönleriyle alatacağım. Java da nesne tabanlı bir dildir. Java platform bağımsız çalışır. platform bağımsız demek java ile kodlanan bir yazılım her işletim sisteminde çalıştırılabilir yani bunun illa windows linux gibi değil telefon gibi gömülü işletim sistemine sahip aygıtlarda da çalıştırılması demektir.

Java desteği olmayan bir işletim sisteminde yani Java Virtual Machine (JVM) yani java sanal makinası kurulu olmayan bir sistemde java uygulamaları çalışmaz. Java sanal makina aslında işletim sistemi içinde çalışan bir sanal işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz.  Bu sebeple java ile kodlanım derlenen yazılımlar her türlü işletim sisteminde çalıştırılması mümkündür denilebilir.

Diğer önemli farklar c++ da yazılım yazarken üstten aşşağı doğru yazılır fakat bir işlev sınıf daha önce tanımlanmamışsa hata verebilir yazılış sıraları önemlidir. Java da ise programlanırken bütün sınıflar nesneler işlevler aynı seviyeden erişilir. Kod yazarken belirli bir sıra üzerinde gidilmesine gerek yoktur. Elbette her dilde sıralı yazılması gereken yerler olacaktır bu şimdilik kafa karıştırmasına gerek yok. C++ 1. Derste (C++ Programlama Ders 01 - Başlangıç) anllatığım herşey bu ders için de geçerli bu sebeple java üzerinde fazla durmadan. ilk dersteki örnek yazılım java da nasıl yazılır birlikte görelim.

//paket adı
package proje;
//sınıf adı
public class Proje {
  //main işlevi
  public static void main(String[] args) {
  //ilk kodlar bu süslü parantezlerin araya yazılır.
  }
}

Gördüğünüz gibi benzer yapılar java dilindeki yazılım yapısı da bu şekilde başalar. c++ daki fark ise package komutu ile sınıfın hangi paketin içerisinde olduğunu belirleriz. public ifadesi ise önündeki class yani sınıfın aynı paket içerisindeki farklı sayfalara yazılmış kodlardan erişilebileceği anlamına gelir. eğer private yazıyor ise sınıf sadece kendi içerisinde erişilebilir. public yada private ifadesi işlevlerin önüne de gelebilir. Proje ifadesi ise bizim belirlediğimiz ilk uygulamanın adı. Projemizi oluşturuken proje.Proje şeklinde oluşturduk küçük harfle başlayan paket adı sanal bir klasör olarak düşünebilirsiniz. büyük harfle başlayan ise bizim ana sınıf adımız. java da sınıfları yazarken genelde büyük harf kullanılır bir zorunluluk değildir ama dilbilgisi kuralı olarak öyle yazmanız tercih edilir.

Her sınıfın bir işlevi olmak zorundadır. burada gördüğünüz gibi ana işlevimiz var önünde gelen public ifadesi işleve aynı paketteki diğer kodlama yapılan sayfalardan çağrılıp çalıştırılabilir anlamına gelir. Önemli nokta ise ana sınıf ve ana işlev private olamaz. ilk örnek kodumuzu yazalım.

package proje;

public class Proje {
  public static void main(String[] args) {
    //Yazı olarak çıktı komutu
    System.out.println("Merhaba!");
  }
}

Dikkat ettiyseniz c++ daki gibi burada standart komutları tanımlamamıza gerek kalmadı. System sınıfındaki out nesnesinin println işlevi çağrılıdı işlevde parametre olarak tek bir string ifadesi gereklidir. string bir veri tipidir buradaki veri tipimiz yazıdır. Sonraki java dersinde veri tiplerini ve bu veri tiplerini kullanarak çıktı almayı ve çıktı komutunun değişik kullanılış şekillerini anlatacağım.


Bahsedilen konu
C++ Programlama Ders 01 - Başlangıç